17. 9. 2013 18:26

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeob. zdravot. pojištění stát

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 895/13

Návrh nařízení Závěrečná zpráva RIA Stanovisko Komise RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace vzala na vědomí stanovisko schválené per rollam, ve kterém doporučila materiál schválit.

Vláda návrh schválila na svém jednání usnesením ze dne 4. září 2013 č. 674.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter