17. 9. 2013 17:47

Návrh novely vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb.

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 21278/2013

Návrh vyhlášky Závěrečná zpráva RIA Návrh stanoviska Komise RIA
Revidované Stanovisko Komise RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. září 2013, při kterém doporučila materiál dopracovat dle návrhu stanoviska. Na základě dopracování odůvodnění předkladatelem doporučila Závěrečnou zprávu RIA schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter