17. 9. 2013 18:12

Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 910/13

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Návrh zákona Závěrečná zpráva RIA Návrh stanoviska Komise RIA
Předpokládaný termín předložení do LRV: 06.13 Revidovaná Závěrečná zpráva RIA)* Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. září 2013, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele)* doporučila Závěrečnou zprávu RIA s výhradami uvedenými v konečném znění stanoviska schválit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter