17. 9. 2013 16:27

Návrh vyhlášky o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: MK-S 1192/2013 OLP

Návrh vyhlášky Závěrečná zpráva RIA Návrh stanoviska Komise RIA
Revize Závěrečné zprávy RIA předložená předkladatelem*) Revidované Stanovisko Komise RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. září 2013, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Na základě posouzení dopracování odůvodnění předkladatelem*) doporučila Komise RIA Závěrečnou zprávu RIA schválit. Celé znění stanoviska je součástí přílohy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter