17. 9. 2013 17:11

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 582/1991 Sb. a o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 888/13

Návrh zákona Závěrečná zpráva RIA Návrh stanoviska Komise RIA
Revidovaná Závěrečná zpráva RIA*) Stanovisko Komsie RIA k revidované Zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. září 2013, při kterém doporučila materiál zásadně přepracovat dle připomínek v návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele*) doporučila Závěrečnou zprávu RIA schválit. Celé stanovisko komise je obsaženo v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter