Dokumenty Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

31. 5. 2017 10:42

Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2016

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2016. 

Výbor se v loňském roce sešel celkem třikrát.

V roce 2016 Výbor poprvé monitoroval Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020.

Výbor připravil a předložil vládě ČR Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, který byl vládou schválen.

Nově začala při Výboru působit Odborná skupina VVZPO pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, která by měla sloužit k lepší koordinaci v oblasti governance accessibility, tedy mechanismů, díky kterým jsou veřejná správa a veřejné služby přístupné pro všechny občany se zvláštním zřetelem na lidi se zdravotním postižením.

Dále Výbor vyhlásil a realizoval XXIII. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Život bez bariér. Sekretariát VVZPO se podílel na zajištění Semináře pro žadatele v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv pro rok 2017. Dále Výbor uspořádal semináře k Národnímu rozvojovému programu mobility pro zástupce obcí v Poděbradech, Brně a Praze.

Sekretariát výboru v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny dále organizačně zajišťoval kompletní administraci tohoto programu, jehož cílem je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Celkem bylo v roce 2016 ze 39 přihlášených záměrů bezbariérových tras schváleno 21 úspěšných záměrů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter