Aktuálně

7. 12. 201516:47

Vláda schválila přísnější pravidla pro držení zbraní a nakládání s municí

V pondělí 7. prosince vláda schválila návrh novely zákona o střelných zbraních a střelivu. Přijatá opatření jsou reakcí na tragické události ve Vrběticích a Uherském Brodě. Vláda také rozhodla o zvýšení náhrad za pracovní úraz a schválila návrh na jmenování plukovníka Michala Murína novým ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Novela zákona o střelných zbraních a střelivu

Vláda dnes rozhodla o zavedení přísnějšího režimu nakládání s municí a zbraněmi. Podle návrhu novely zákona o střelných zbraních a střelivu budou muset firmy manipulující s municí nově získat muniční licence. Návazné právní předpisy pak detailně stanoví pravidla pro skladování munice.

Dalšími preventivními opatřeními jsou například zkrácení délky platnosti zbrojního průkazu na polovinu či rozšíření pravomoci policie zadržet zbraň, střelivo nebo munici. Lékaři budou také nově moci nahlížet do Centrálního registru zbraní.

Koaliční kabinet novelou reaguje na tragédie ve Vrběticích, kde vybuchl muniční sklad, a v Uherském Brodě, kde střelec zabil několik lidí. V polovině ledna 2016 by měl také skončit odvoz poslední munice z Vrbětic.

„Vláda dnes schválila důležitou novelu zákona o střelných zbraních a střelivu. Je výsledkem auditu legislativy, který po tragických událostech ve Vrběticích a Uherském Brodě provedlo Ministerstvo vnitra. Cílem je stanovit jednoznačný, přísný právní režim nakládání s municí civilními subjekty, upřesňuje pravidla kontrol a zlepšuje spolupráci všech kontrolních institucí státu. Zavádí se muniční licence pro firmy a muniční průkazy pro jejich zaměstnance. Zkrátí se délka platnosti zbrojních průkazů na 5 let a rozšíří se oprávnění policie v odůvodněných případech zadržet zbraň, střelivo nebo munici,“ uvedl Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR.

Zvýšení náhrad za pracovní úraz

Vláda také v pondělí schválila materiál Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se zvyšují náhrady za pracovní úraz či nemoc z povolání. Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady se zvyšuje o 40 korun. Tato změna se pozitivně dotkne zdravotně postižených, kteří pobírají invalidní důchod v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Náklady na valorizaci jsou pokryty z rozpočtů jednotlivých resortů.

Návrh kolektivní dohody vyššího stupně

V letošním roce se historicky poprvé vyjednávala kolektivní dohoda vyššího stupně. Dohoda mezi vládou a odborovými svazy státních orgánů a organizací, civilních zaměstnanců armády, zdravotnictví a sociální péče a pracovníků ve školství souvisí s novým služebním zákonem. Dohoda sjednocuje některé benefity pro všechny služební úřady, zavádí trojí systém odměn a otevírá prostor pro vyjednání příhodnějších podmínek, mimo jiné pro výkon služby z jiného místa, pružnou služební dobu či převádění dovolené do dalšího roku.

Už dříve vláda schválila zvýšení platu zaměstnanců ve státní službě o pět procent.

Generální inspekce bezpečnostních sborů má nového ředitele

Vláda dnes schválila návrh na jmenování plukovníka Michala Murína generálním ředitelem GIBS. Murína před tím jednomyslně doporučil také sněmovní Výbor pro bezpečnost. Více najdete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-na-jmenovani-plukovnika-michala-murina-generalnim-reditelem-gibs-137955/.

Dalšími projednanými body je například novela zákona o rovném zacházení a o právních prostředích ochrany před diskriminací, novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích či novela zákona o ochraně hospodářské soutěže.