Aktuálně

13. 7. 202019:35

Vláda schválila nasazení armády k záchranným pracím a prevenci šíření koronaviru mimo nouzový stav

Vláda premiéra Andreje Babiše na zasedání v pondělí 13. července 2020 schválila nasazení příslušníků Armády České republiky k záchranným pracím a prevenci šíření koronaviru mimo nouzový stav. Kabinet se zabýval také několika poslaneckými návrhy, projednal kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a schválil mandát premiéra na jednání Evropské rady.

Důležitým bodem jednání vlády bylo nařízení o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru mimo nouzový stav. Cílem nařízení, které bude platit až do konce roku 2020, je odvrácení nebo omezení bezprostředního rizika pro bezpečnost a veřejné zdraví. Celkový počet až 68 vojáků v činné službě bude dle aktuální potřeby k dispozici Ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím či zdravotním ústavům. Jedná se o 30 mediků, 28 specialistů z odběrových týmů a 10 specialistů z řad analytiků a koordinátorů.

Ministři se zabývali též šesti poslaneckými a jedním senátním návrhem. K novému zákonu o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa, zaujala vláda souhlasné stanovisko s výhradami. Souhlas s výhradami vyslovil kabinet také se senátním legislativním návrhem na zaručení ústavního práva bránit život svůj či jiného člověka i pomocí zbraně. K návrhům o České komoře všeobecných a dětských sester, provozu na pozemních komunikacích a dětském ombudsmanovi zaujala vláda neutrální stanoviska. K návrhům na možnost odebírání akademických titulů za podvádění a spotřebitelském úvěru vyslovila vláda nesouhlasná stanoviska.

Ministři schválili i mandát pro předsedu vlády na jednání Evropské rady v Bruselu, která se uskuteční 17. a 18. července 2020. Hlavními tématy budou víceletý finanční rámec na roky 2021–2027 a balíček obnovy po krizi způsobené nemocí covid-19. Mezi priority nadále patří lepší podmínky čerpání financí v kohezní politice či změna kritéria nezaměstnanosti ve výpočtu alokace pro ČR z Nástroje na podporu oživení.

Vláda dnes projednala také čtrnáct bodů, týkajících se kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kompletní výsledky jednání vlády 13. července 2020 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-13--cervence-2020-182563/.