Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

29. 12. 202017:50

Zpráva o přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením

Na svém zasedání dne 17. prosince 2020 schválil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) Zprávu o přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Zpráva“).

Zpráva byla vytvořena v rámci Skupiny VVOZP pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb a jejím hlavním cílem je poskytnout souhrnné a ucelené informace o stavu přístupnosti v deseti oblastech, které úzce s činností státní správy a výkonu veřejných služeb souvisí (Komunikace a jednání s úřady, Přístupnost informací a internetových stránek, Přístupnost veřejných služeb v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, Volby, Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Přístupnost budov, Přístupnost v oblasti veřejné dopravy, Přístupnost v oblasti kultury, Přístupnost výrobků a služeb, Cestovní ruch). Každá z oblastí obsahuje mimo popisu aktuálního stavu také informace o relevantní právní úpravě na národní i mezinárodní úrovni, o budoucím vývoji a seznam institucí zodpovědných za dodržování nastavených pravidel. Vzhledem k úzké spolupráci s organizacemi na podporu osob se zdravotním postižením při tvorbě Zprávy jsou jejím obsahem i konkrétní návrhy na zlepšení v jednotlivých oblastech, které vychází z problémů, se kterými se osoby se zdravotním postižením v jednotlivých oblastech potýkají a které byly těmito organizacemi identifikovány.

Vybrané oblasti se dotýkají všech důležitých oblastí života a obsahují jak obecné požadavky na bezbariérovost, tedy na zajištění přístupnosti prostředí ve smyslu odstraňování fyzických bariér, tak na přístupnost informací, internetových stránek, nastavení vhodného způsobu komunikace s lidmi s konkrétními druhy zdravotního postižení, ale i na přístup ke službám týkajících se volného času, tedy např. kultury či služeb cestovního ruchu. Díky této formě zpracování Zprávy mohou být informace podkladem pro koncepční či strategické dokumenty, ale i v rámci novelizací dílčích právních předpisů.

Mimo informačního přínosu pro subjekty státní správy může být Zpráva vodítkem i pro samotné osoby se zdravotním postižením, které mohou jejím prostřednictvím získat důležité informace o tom, jaké služby jsou přístupné či jaké služby by přístupné být měly a na jakou instituci se mohou v rámci dané oblasti obrátit.