Koordinace a spolupráce

Koordinace protidrogové politiky na národní úrovni

Realizace a koordinace české protidrogové politiky probíhá na dvou vzájemně nezastupitelných, prolínajících se a doplňujících se úrovních, na centrální úrovni a na krajské (místní) úrovni, přičemž se využívá nástrojů horizontální a vertikální koordinace.

celý text zprávy

Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Zapojení do mezinárodní spolupráce je definováno v rovině globálního vnímání problému užívání návykových látek a problémového hráčství; na jedné straně určuje optimalizaci zapojení ČR do mezinárodních a evropských aktivit a možnost podílet se na vytváření mezinárodního rámce protidrogové politiky, na straně druhé umožňuje ČR stavět na mezinárodních zkušenostech.

celý text zprávy

Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni

PRAHA 26.07.2017 V pondělí 19. června 2017 se v Praze uskutečnila národní konference zaměřená na protidrogovou politiku na úrovni krajů a měst. Konferenci pořádal sekretariát RVKPP za účasti národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila.

celý text zprávy

Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislosti

Praha, 06.06.2017 26. dubna 2017 se v Praze uskutečnil “Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislosti ”, který pořádal sekretariát RVKPP ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.

celý text zprávy

Česko-německé sympozium k prevenci a léčbě závislosti na metamfetaminu

Praha, 28.04.2017 - 9. a 10. května 2017 se v Praze uskuteční Česko-německé sympozium na téma “Prevence a léčba závislosti na metamfetaminu” pod záštitou českého Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila a německé vládní zmocněnkyně pro otázky drog Marlene Mortler.

celý text zprávy

Národní konference Hazardní hraní v České republice 2016

21. listopadu 2016 se v Praze uskutečnila národní konference Hazardní hraní v České republice 2016, kterou pořádal sekretariát RVKPP ve spolupráci s Ministerstvem financí.

celý text zprávy

Mezinárodní den boje proti drogám ve znamení nového směru v protidrogové politice

Praha, 26.06.2016 – Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi, který vznikl v roce 1987 na podnět valného shromáždění OSN, je letos ve znamení nového směru v globální protidrogové politice. Světové velmoci přicházejí se zjištěním, že dosavadní metody boje proti drogám nepřinesly adekvátní výsledky. Tzv. boj proti drogám se v posledních letech stal do značné míry bojem proti uživatelům – válkou proti lidem. Pro mnohé země je právě nerepresivní přístup České republiky příkladem vyvážené protidrogové politiky.

celý text zprávy

Evropská zpráva o drogách 2016: Se změnami na drogových trzích se mění vzorce užívání a zdravotní rizika

PRAHA/LISABON, 31.05.2016 – Evropské monitorovací centrum pro drogy sleduje vývoj drogové situace v Evropě. V Evropské zprávě o drogách 2016 uvádí, že přetrvává vysoká nabídka nových psychoaktivních látek. Zpráva upozorňuje na návrat MDMA (extáze), nárůst zneužívání syntetických opioidů nebo metamfetaminu (pervitinu), nárůst počtu úmrtí v důsledku předávkování a lokální epidemie HIV v souvislosti s injekčním užíváním stimulancií. Česká republika čelí těmto výzvám také, ale úmrtnost na předávkování nebo výskyt HIV mezi injekčními uživateli drog jsou dlouhodobě velmi nízké.

celý text zprávy