Koordinace a spolupráce

Dokumenty 1 až 10 z 12

Koordinace protidrogové politiky na národní úrovni

Realizace a koordinace české protidrogové politiky probíhá na dvou vzájemně nezastupitelných, prolínajících se a doplňujících se úrovních, na centrální úrovni a na krajské (místní) úrovni, přičemž se využívá nástrojů horizontální a vertikální koordinace.

celý text zprávy

Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Zapojení do mezinárodní spolupráce je definováno v rovině globálního vnímání problému užívání návykových látek a problémového hráčství; na jedné straně určuje optimalizaci zapojení ČR do mezinárodních a evropských aktivit a možnost podílet se na vytváření mezinárodního rámce protidrogové politiky, na straně druhé umožňuje ČR stavět na mezinárodních zkušenostech.

celý text zprávy

Národní seminář Substituce pro uživatele metamfetaminu 2018

21. března 2018 se v Praze uskuteční národní seminář k tématu Substituce pro uživatele metamfetaminu – dobrá praxe ze zahraničí. Seminář pořádá sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci s Asociací nestátních organizací (A.N.O.) za účasti předních tuzemských i zahraničních odborníků

celý text zprávy

Souhrnná zpráva o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s dotčenými resorty a institucemi připravil souhrnnou zprávu mapující zákonné kompetence, vývoj legislativní činnosti a intenzitu kontrol zaměřených na snížení výskytu nelegálního alkoholu v ČR v období po tzv. metanolové kauzy v roce 2012.

celý text zprávy

Národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2017

3. října 2017 se v Praze uskutečnila národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2017, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Národní konferenci udělil záštitu předseda vlády ČR a předseda RVKPP pan Mgr. Bohuslav Sobotka.

celý text zprávy

Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady 2017

26. září 2017 se v Praze uskutečnila národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v České republice v roce 2017, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Národní konferenci udělil záštitu předseda vlády ČR a předseda RVKPP pan Mgr. Bohuslav Sobotka.

celý text zprávy

Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni

PRAHA 26.07.2017 V pondělí 19. června 2017 se v Praze uskutečnila národní konference zaměřená na protidrogovou politiku na úrovni krajů a měst. Konferenci pořádal sekretariát RVKPP za účasti národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila.

celý text zprávy

Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislosti

Praha, 06.06.2017 26. dubna 2017 se v Praze uskutečnil “Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislosti ”, který pořádal sekretariát RVKPP ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.

celý text zprávy

Česko-německé sympozium k prevenci a léčbě závislosti na metamfetaminu

Praha, 28.04.2017 - 9. a 10. května 2017 se v Praze uskuteční Česko-německé sympozium na téma “Prevence a léčba závislosti na metamfetaminu” pod záštitou českého Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila a německé vládní zmocněnkyně pro otázky drog Marlene Mortler.

celý text zprávy

Národní konference Hazardní hraní v České republice 2016

21. listopadu 2016 se v Praze uskutečnila národní konference Hazardní hraní v České republice 2016, kterou pořádal sekretariát RVKPP ve spolupráci s Ministerstvem financí.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 12