Koordinace a spolupráce

Dokumenty 1 až 10 z 24

Změna hlavního gestora Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku

Vláda ČR schválila změnu hlavního gestora Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku z Ministerstva zdravotnictví na Úřad vlády.

celý text zprávy

Informace o jednání se zástupci průmyslu

Transparentní informace o komunikaci národního koordinátora pro protidrogovou politiku a Odboru protidrogové politiky se zástupci výrobců, distributorů a promotérů závislostních produktů v r. 2023. - Informace jsou doplňovány postupně.

celý text zprávy

Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Mezinárodní spolupráce se zakládá na rovině globálního vnímání užívání návykových látek a dalšího závislostního chování, včetně zdravotních, bezpečnostních a dalších rizik s ním spojených. Na jedné straně určuje optimalizaci zapojení ČR do mezinárodních a evropských aktivit a možnost podílet se na vytváření mezinárodního rámce drogové politiky, včetně sdílení své zkušenosti a dobré praxe v politice v oblasti závislostního chování, na straně druhé umožňuje ČR stavět na mezinárodních zkušenostech.

celý text zprávy

Seminář pro adiktologické služby 16.–17. května 2023

Zápis ze semináře s aktivními odkazy na související dokumenty, prezentace (PDF), odkazy na klíčové dokumenty a program.

celý text zprávy

“Opportunities and Challenges for the Engagement of Civil Society in Human Rights Oriented Drug Policies”, dokument připravený ČR

Nediskuzní poziční dokument, tzv. Conference Room Paper připravila Česká republika na 66. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND) ve Vídni. Zasedání se koná ve dnech 13. -17. 3. 2023.

celý text zprávy

Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Na stránkách Českého předsednictví v Radě Evropské unie (CZ PRES) jsou shrnuty výsledky dosažené v období od 1. července do 31. prosince 2022. Přečtěte si výsledky, zveřejněné pod titulkem Úspěch v politice závislostí.

celý text zprávy

Národní konference Závislostní politika měst a obcí 2022

Prezentace v PDF, program konference a kontakt pro média. Konference se konala 21. 9. 2022, pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

celý text zprávy

Komise OSN pro narkotika (CND) - tématické diskuse 21.-22. 9. 2022

Zástupci ČR, národní koordinátor pro protidrogovou politiku J. Vobořil a jeho vědecký poradce doc. V. Mravčík, se účastní tematických diskusí v rámci Komise OSN pro narkotika (CND) ve Vídni na téma lidských práv v drogové politice a jejich souladu s Úmluvami OSN o drogách.

celý text zprávy

CZ PRES: Setkání národních protidrogových koordinátorů

Dne 7. září 2022 se v Praze konalo setkání národních protidrogových koordinátorů, které se uskutečnilo při příležitosti českého předsednictví Radě Evropské unie.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 24