Koordinace a spolupráce

Dokumenty 1 až 10 z 24

Sledujte on-line konferenci Psychoaktivní léky 2020 na YouTube

Odkaz pro spuštění vystoupení přednášejících a sledování živě vedené on-line diskuse.

celý text zprávy

Prezentace k vystoupením přednášejících na on-line konferenci Psychoaktivní léky 2020

Prezentace jsou účastníkům konference zpřístupněny s předstihem, aby bylo možno zaslat dotazy do on-line diskuse.

celý text zprávy

Program on-line konference Psychoaktivní léky 2020

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pořádá dne 27. října 2020 národní konferenci Psychoaktivní léky 2020. Konference se koná on-line.

celý text zprávy

Národní konference Alkohol a tabák v České republice 2019

27. listopadu 2019 se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila Národní konference Alkohol a tabák v České republice 2019 pořádaná sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Zúčastnili se zástupci Úřadu vlády, Ministerstva zdravotnictví, WHO, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), odborné veřejnosti a neziskových organizací.

celý text zprávy

Národní konference Zaostřeno na on-line 2019: hazardní hry, hry na pomezí hazardu a nové technologie

5. listopadu 2019 se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila Národní konference Zaostřeno na on-line 2019 pořádaná sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Zúčastnili se zástupci Úřadu vlády, Ministerstva financí (například vicepremiérka a ministryně financí ČR Alena Schillerová; náměstek pro řízení sekce 05 Daně a cla Stanislav Kouba), odborné veřejnosti a neziskových organizací.

celý text zprávy

Mezinárodní sympozium Léčebné konopí – dobrá praxe ze zahraničí 2019

17. června 2019 otevřeli lékaři z Izraele a Česka na mezinárodním odborném sympoziu problematiku léčebného konopí, především jeho preskripce v praxi a dostupnosti. Sympozia se účastnily desítky českých lékařů a odborníků na oblast konopí. Sympozium probíhalo pod záštitou premiéra a v gesci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

celý text zprávy

Co v prevenci funguje - Evropská vzdělávací akademie pro preventisty v oblasti závislostí

V listopadu 2018 se v Praze konala tzv. Reitox akademie věnovaná tématu prevence závislostí, které se zúčastní přes 50 zástupců evropských národních monitorovacích středisek pro drogy a závislosti sítě Reitox a nositelé rozhodovacích pravomocí v protidrogové politice a prevenci závislostí. Dvoudenní vzdělávací akademie se bude zabývat evropskou úpravou Univerzálního vzdělávacího programu prevence (Universal Prevention Curriculum, UPC) v rámci projektu UPC-Adapt podpořeného Evropskou komisí. Projekt UPC-Adapt byl zahájen v roce 2016 s cílem přizpůsobit UPC pro evropský kontext a letos se v jeho rámci testovaly vypracované materiály v devíti členských státech EU (Belgie, Česká republika, Německo, Estonsko, Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Polsko a Slovinsko).

celý text zprávy

Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2018

V úterý 6. listopadu 2018 se v Praze uskutečnila národní konference Alkohol a tabák v České republice, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Národní konference se účastnil ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a vedoucí kanceláře WHO v ČR Srđan Matić.

celý text zprávy

Seminář o protidrogové politice v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, 25.06.2018 – Seminář pro odbornou i širokou veřejnost iniciovali a organizovali poslanci Eva Fialová a Jan Schiller ve spolupráci se sekretariátem RVKPP a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Důležitým tématem semináře bylo financování služeb pro uživatele návykových látek a patologické hráče. Dále se seminář zaměřil na negativní dopady nadužívání alkoholu, vliv hazardního hraní na bezpečnost a význam adiktologických služeb pro komunitu s důrazem na ochranu zdraví.

celý text zprávy

Local Impact Assessment (LIA) jako nástroj regulace hazardu ve městech a obcích

Praha, 14.06.2018 – Hodnocení lokálních dopadů regulace (Local Impact Assessment) je efektivní nástroj, s pomocí kterého mohou municipality (města, městské části a obce) posuzovat společenské náklady různých jevů na obyvatele v dané lokalitě v rámci povolovacího řízení. Při hodnocení záměru dojde k odhadu společenských výnosů a nákladů, na jejichž porovnání lze následně postavit rozhodnutí o povolení aktivity, včetně podmíněného povolení.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 24