Certifikace a síť služeb

14. 6. 2023

Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb

Základní informace o systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb.

celý text zprávy

20. 12. 2022

Klíčové dokumenty certifikačního procesu

Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb, Certifikační řád, Etický kodex certifikátora a žádost o certifikaci (formulář).

celý text zprávy

20. 12. 2022

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb vede a pravidelně aktualizuje sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

celý text zprávy