Certifikace a síť služeb

22. 9. 2021

Stručná informace k Certifikacím odborné způsobilosti adiktologických služeb

V srpnu 2021 byla zahájena spolupráce s novou certifikační agenturou. Aktuálně dochází k mapování zájmu o spolupráci se stávajícími certifikátory.

celý text zprávy

22. 7. 2021

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti vede a pravidelně aktualizuje sekretariát RVKPP. Poslední aktualizace seznamu: červen 2021.

celý text zprávy

12. 5. 2020

Aktuální informace o zajištění procesu certifikací odborné způsobilosti

Informace pro organizace, které mají certifikované adiktologické služby či plánují realizaci místních šetření.

celý text zprávy

12. 5. 2020

Klíčové dokumenty certifikačního procesu

Článek přehledně uvádí klíčové dokumenty certifikačního procesu.

celý text zprávy

12. 5. 2020

Certifikace odborné způsobilosti služeb

Základní informace o certifikacích odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog.

celý text zprávy

15. 1. 2020

Aktuální informace o schválení nového Certifikačního řádu

Dne 16. 12. 2019 schválila vláda svým usnesením č. 931 dokument Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (dále jen „Certifikační řád“).

celý text zprávy

2. 1. 2020

Rejstřík certifikátorů

Rejstřík certifikátorů vede Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

celý text zprávy