Certifikace a síť služeb

19. 3. 2020

Koronavirus: aktuální informace pro adiktologické služby

Aktuální informace jsou zveřejňovány stránkou drogy-info.cz a pracovníky, zajišťujícími komunikaci s protidrogovými koordinátory a se členy výborů či pracovních skupin.

celý text zprávy

15. 1. 2020

Aktuální informace o schválení nového Certifikačního řádu

Dne 16. 12. 2019 schválila vláda svým usnesením č. 931 dokument Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (dále jen „Certifikační řád“).

celý text zprávy

25. 9. 2019

Aktuální informace o zajištění procesu certifikací odborné způsobilosti

Informace pro organizace, které mají certifikované adiktologické služby či plánují realizaci místních šetření.

celý text zprávy

2. 9. 2015

Klíčové dokumenty certifikačního procesu

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 ze dne 03.03.2015 schválila inovované standardy odborné způsobilosti podle kterých probíhají místní šetření od 01.09.2015.

celý text zprávy

1. 2. 2013

Rejstřík certifikátorů

Rejstřík certifikátorů vede Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

celý text zprávy

16. 1. 2013

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vede aktuální seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytujících adiktologické odborné služby (služby pro uživatele drog, závislé a patologické hráče).

celý text zprávy

6. 1. 2013

Certifikace odborné způsobilosti služeb

Základní informace o certifikacích odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog a odkaz na podrobné informace pro žadatele o certifikaci.

celý text zprávy

24. 8. 2012

Informace výboru RVKPP pro udělování certifikací

Informace Certifikačního výboru k vybraným situacím/tématům.

celý text zprávy