Certifikace a síť služeb

20. 12. 2022

Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb

Základní informace o systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb.

celý text zprávy

20. 12. 2022

Klíčové dokumenty certifikačního procesu

Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb, Certifikační řád, Etický kodex a žádost o certifikaci (formulář).

celý text zprávy

20. 12. 2022

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb vede a pravidelně aktualizuje sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

celý text zprávy

31. 3. 2022

Sdělení k certifikacím - změna od 31. 3. 2022

Změna kontaktní osoby a informace o certifikační agentuře.

celý text zprávy