Certifikace a síť služeb

22. 9. 2021

Stručná informace k Certifikacím odborné způsobilosti adiktologických služeb

V srpnu 2021 byla zahájena spolupráce s novou certifikační agenturou. Aktuálně dochází k mapování zájmu o spolupráci se stávajícími certifikátory.

celý text zprávy

17. 12. 2021

Klíčové dokumenty certifikačního procesu

Přehled klíčových dokumentů a dokumenty ke stažení, včetně formuláře žádosti o certifikaci.

celý text zprávy

15. 11. 2021

Aktuální informace o zajištění procesu certifikací odborné způsobilosti (12. 5. 2020)

Informace pro organizace, které mají certifikované adiktologické služby či plánují realizaci místních šetření.

celý text zprávy

6. 12. 2021

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti vede a pravidelně aktualizuje sekretariát RVKPP. Poslední aktualizace seznamu: listopad 2021.

celý text zprávy

12. 5. 2020

Certifikace odborné způsobilosti služeb

Základní informace o certifikacích odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog.

celý text zprávy

2. 1. 2020

Rejstřík certifikátorů

Rejstřík certifikátorů vede Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

celý text zprávy