Certifikace a síť služeb

31. 3. 2022

Sdělení k certifikacím - změna k 31. 3. 2022

Změna kontaktní osoby a informace o certifikační agentuře.

celý text zprávy

17. 12. 2021

Klíčové dokumenty certifikačního procesu

Přehled klíčových dokumentů a dokumenty ke stažení, včetně formuláře žádosti o certifikaci.

celý text zprávy

6. 12. 2021

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti vede a pravidelně aktualizuje sekretariát RVKPP. Poslední aktualizace seznamu: listopad 2021.

celý text zprávy

12. 5. 2020

Certifikace odborné způsobilosti služeb

Základní informace o certifikacích odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog.

celý text zprávy

2. 1. 2020

Rejstřík certifikátorů

Rejstřík certifikátorů vede Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

celý text zprávy