Vláda projednala stav plnění protikorupčních úkolů

Publikováno: 17. 5. 2012 , Autor: Pavla Zdráhalová

Vicepremiérka vlády Karolína Peake ve středu 16. května 2012 informovala kabinet o plnění Strategie vlády v boji proti korupci za období 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012.

Strategie obsahuje 58 protikorupčních opatření, která jsou však dále členěna na dílčí úkoly. Je tedy sledováno celkem 84 úkolů, z nichž 54 je splněno nebo splněno částečně. Mezi splněné úkoly patří například analýza o regulaci lobbingu, návrh východisek pro vytvoření metodiky hodnocení korupčních rizik (CIA) nebo novela zákonů o územních samosprávných celcích.

U 20 protikorupčních opatření je po vzájemné dohodě mezi dotčenými rezorty nezbytné přijmout určitou modifikaci úkolu strategie, ať již posunutím termínu splnění nebo úpravou znění plnění tak, aby mohl být úkol adekvátně splněn, případně je navrhována změna gesce za plnění úkolu.

Zpoždění v plnění úkolů je u většiny z nich způsobeno rozdílnými názory jednotlivých rezortů či odborníků nad podobou řešení daného úkolu (např. u ochrany oznamovatelů korupčního jednání). Dále například složitostí přípravy kvalitních podkladů, jako u metodiky hodnocení korupčních rizik (CIA), u nichž se připravuje úplně nová úprava řešení, neboť CIA je ve světě používána jen v Jižní Koreji. Další zprávu o plnění úkolů strategie bude vláda projednávat v listopadu 2012.

Související články

Nahoru Mapa stránek Sdílet: