18. 9. 2013 12:59

Návrh zákona o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému)

Návrh zákona o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému)

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 645/13

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Návrh zákona včetně Závěrečné zprávy RIA Návrh stanoviska Komise RIA
Předpokládaný termín předložení LRV: 05.13 Revidovaná Závěrečná zpráva RIA *) Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

 Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 21. června 2013, při kterém doporučila materiál dopracovat dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele *) doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter