22. 3. 2017 8:20

ČT24: Pořad 90´: ČR hrozí pokuta kvůli dotacím

Jiří VÁCLAVEK, moderátor: Pane ministře, vy jste dnes veřejně vyzval Jaroslava Faltýnka, aby přišel, teď cituju, s řešením, aby České republice, tedy moje parafráze, vykompenzovat tu ztrátu 22 milionů korun. Už se vám Jaroslav Faltýnek ozval?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Pan Faltýnek se mi neozval. Já si myslím, že by se snad ani neměl ozývat mně, ale měl by nějakým způsobem veřejně sdělit, co s tím hodlá dělat, protože pokud je pravda to, co se píše, a to, co jste vysílali například dneska v Událostech, tak ta pokuta 22 milionů je celkem problém.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá. Rozumím tomu správně, že ta výzva v zásadě směřuje k tomu, aby pan Faltýnek a holding Agrofert těch 22 milionů zaplatili ze svého?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak je potřeba říct, a vy jste to říkali před chvilkou ve vysílání, je to do určité míry zatím jenom v uvozovkách rozhodnutí prvního stupně, tam podat žádost o smírčí řízení, lze tam podat žalobu, to znamená, věc se ještě může řešit, ale pokud by to smírčí řízení nedopadlo či ta žaloba nebyla úspěšná, tak je to problém. Je to věc, která jde za panem Faltýnkem, potažmo za holdingem Agrofert.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá. Promiňte, promiňte teď to vaše vyjádření je trošku mírnější než to, které jste novinářům rozeslali odpoledne. Tam to znělo jasně: "Chci vědět, co se tím bude dělat, tohle prostě nemůžeme nechat jen tak být. Pokud Evropská komise odhalila pochybné rozdělování zemědělských dotací, pokud de facto konstatovala, že svým jednáním v podstatě poškodil Českou republiku, tak čekám, že pan Faltýnek přijde s návrhem řešení, k čemuž ho veřejně vyzývám.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Samozřejmě, pokud to rozhodnutí bude finální, dostane razítko, proti kterému už se nebude moci nikdo odvolat a nebude už býti možné žádné smírčí řízení, tak je to problém. To znamená, pokud bude finální rozhodnutí takové, že opravdu český stát, respektive daňový poplatník musí zaplatit za pochybení pana Faltýnka 22 milionů, tak je to problém a mě by zajímalo, jakým způsobem to hodlá pan, pan předseda poslaneckého klubu ANO řešit, protože já jsem proti tomu, aby případně toto měli platit daňoví poplatníci.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Šlo mi v zásadě jenom o to, zda vaše výzva jednoduše nezazněla příliš brzy. Teď sám říkáte: "Ještě to není pravomocné," je to, řekněme, v nějakém prvním stupni. Státní zemědělský a intervenční fond argumentuje takto. Členové dozorčí rady neplní odpovědnou nebo citlivou funkci, pokud jde o ověřování schvalování, proplácení a zaúčtování nároků nebo žádostí o platby, neboť funkce dozorčí rady jsou od těchto funkcí zcela odděleny a činnost dozorčí rady je oddělena i od všech procesů administrace žádostí o dotaci. Jinými slovy, pan Faltýnek coby člen dozorčí rady nějaké přidělení dotace absolutně nemohl ovlivnit. Není tu střet zájmů? Co vy na to?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak je to samozřejmě nějaká procesní obrana Státního zemědělského intervenčního fondu, potažmo pana Faltýnka. Ona je otázka, jak je to vůbec myšleno to rozhodnutí. Já to chápu tak, že tam nebyla sankce snad ani za to, že by někdo konkrétně něco ovlivnil, ale obecně za to, že se někdo pohyboval v prostředí, kdy byl ve střetu zájmů, to znamená, jenom je to potřeba zopakovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Promiňte, to je korekce za udělení té dotace. Je to určitá poměrná část té dotace, takže tam šlo přímo o udělení té dotace v návaznosti na střet zájmů, ale šlo tam o tu dotaci.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že pokud něco řekla Evropská komise nějak rozhodla, no, tak já Evropské komisi budu věřit, jak jsem říkal na začátku, jsou tam možnosti nějakého odvolání či smírčího řízení, počkejme si na výsledek, ale pokud by to dopadlo tak, jak bylo předestřeno dnes, tak by to byl velký problém.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vy jste taky řekl, že ten případ pana Faltýnka jasně ukazuje, že bylo dobře schválit novelu zákona o střetu zájmů, tedy ten takzvaný lex Babiš, který tu situaci nějakým způsobem řeší. Promiňte ale, toto je přece situace, kterou ta novela neřeší. Pan Faltýnek Agrofert nikdy nevlastnil.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tam je vidět, že je obecně problém, když máme politika, který je zároveň někde v orgánech, ať už soukromé sféry, nebo zároveň například státního fondu zemědělského, jako v tomto případě, to znamená, tady jsme viděli flagrantní porušení a flagrantní věc, kdy můžeme mluvit o střetu zájmů, to znamená, pan Faltýnek byl v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu, zároveň byl ve vedení představenstva Agrofertu, které dostalo dotace, a zároveň ještě byl nebo je předsedou zemědělského výboru ve sněmovně, takže já si myslím, že je to problém, a zásadní problém je ten, že pan Faltýnek o tom věděl, když kandidoval do, do dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, tak věděl nebo musel vědět, že bude ve střetu zájmů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
No, dobrá, ale jde mi o to, že ani podle toho novelizovaného zákona není možné zabránit situaci, kdy by někdo byl současně členem představenstva nějaké firmy a současně členem dozorčí rady nějakého státního uskupení.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Já jsem to myslel obecně, že je potřeba o těchto věcech mluvit, to znamená, tady vidíme, že takové věci nejsou v pořádku. To znamená, není dobře, když je někdo na straně příjemce dotace a zároveň na straně toho, kdo o těch dotacích rozhoduje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, ale lex Babiš jako takový to neřeší, chápu to správně?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
No, určitě to neřeší takto dopodrobna, ale každá konkrétní oprava zákona o střetu zájmů, která řeší tyto věci, je důležitá.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ještě jednou. Když se vrátíme obloukem k těm 22 milionům a pokud by nastala situace, že by skutečně Česká republika tu částku musela zaplatit, jaké nástroje má stát vůči kupříkladu panu Faltýnkovi a nebo společnosti Agrofert, aby těch 22 milionů vymohl, aby jednoduše to zaplacení, o kterém mluvíte pro tuto situaci nebylo pouze dobrovolné.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
To je otázka, já si myslím, že to jde za státem a že to je potom na tuto, zkusit případně vymáhat tuto škodu po tom, kdo ji způsobil, ale to si nejsem jist, zda by Česká republika byla úspěšná. To je otázka na soudní řízení, o kterém já nikdy nemůžu říct, jak konkrétně dopadne. Tam by samozřejmě bylo ideální, kdyby ten, kdo tu škodu způsobil, by se nějakým způsobem přihlásil k tomu, že za tu škodu může a tu škodu uhradil, ale tady těžko, těžko předjímat, jak celé toto dopadne.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak, pane ministře, já vám děkuju. Přeju hezký večer.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Děkuji, děkuji. Na slyšenou, díky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter