Elektronická podatelna

Elektronická adresa

Pro příjem elektronických podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem slouží e-mailová adresa elektronické podatelny: edesk@vlada.cz.

Doručení elektronického podání je odesilateli automaticky potvrzeno pokud obsahuje zaručený elektronický podpis od tuzemské certifikační autority (viz. Vzor protokolu přijetí elektronického podání). Oprávněnými pracovníky kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát jsou Daniel Kamas a Veronika Linhartová.

Elektronické podání je možné doručit také prostřednictvím ISDS (datová schránka) na adresu Úřad vlády České republiky: trfaa33.

Osobní a poštovní doručení

Doručení elektronických dokumentů na technických nosičích je možné a to osobně nebo poštou na adrese:

Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1

Osobní doručení na podatelnu Úřadu vlády České republiky je možné v pracovních dnech od 7:30 do 16:30 hodin. Jako technický nosič elektronického podání jsou přijímána nepřepisovatelná CD a DVD média.

Technické informace

Maximální přípustná velikost jedné zprávy s elektronickým podáním zaslané na e-mailovou adresu je 10MB.

Elektronické dokumenty zaslané v příloze e-mailu nebo doručené na technických nosičích, jsou přijímány v následujících formátech: PDF, DOC, DOCX, XLS, RTF, ODT, PNG, JPG.

V případě zjištění výskytu počítačového programu nebo chybného formátu zprávy, který by mohl způsobit škodu na informačním systému, či nevyžádaného obchodního sdělení (SPAM) není elektronické podání zpracováno.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny adresujte na e-mail posta@vlada.cz.

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Úřadu vlády činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím

Detailní informace naleznete v příloze Seznam právních předpisů.

 

 

Připojené dokumenty