Ministři při Úřadu vlády České republiky

 Vedle premiéra působí ve Strakově akademii někteří další členové vlády. Jsou to místopředsedové vlády, pokud nejsou současně pověřeni řízením některého ministerstva, a ministři bez portfeje. Počet členů vlády, kteří jsou pověřeni řízením určitého ministerstva, je dán počtem ministerstev. Celkový počet členů vlády je zpravidla vyšší a v zásadě jej navrhuje předseda vlády, který je pověřen prezidentem republiky sestavením nové vlády. Právní úprava v tomto směru je obsažena v čl. 67 odst. 2 Ústavy ČR, podle něhož se vláda skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů, a v čl. 68 odst. 2 Ústavy ČR, podle něhož předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.