Informační systém pro aproximaci práva

Informační systém pro aproximaci práva (ISAP) představuje soubor databází, shromažďujících především informace o právních předpisech ES/EU a jejich implementaci do českého právního řádu. Primárně je určen ministerstvům a dalším ústředním orgánům státní správy, v omezeném rozsahu je k dispozici i širší veřejnosti na adrese http://isap.vlada.cz

Kontakty

Sekretariát oddělení informací
tel.: 296 153 393
e-mail: postaisap@vlada.cz

 

Související zprávy