Představujeme

1. 8. 2017 11:37

Kandidatura ČR na přesídlení unijních agentur z Velké Británie

V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU se řeší rovněž otázka přesídlení agentur Evropské unie, které v současnosti mají své sídlo na území Velké Británie.

Kandidatura ČR na přesídlení unijních agentur z Velké Británie

Tento proces se v současnosti týká následujících agentur:

  • Evropské lékové agentury (European Medicines Agency, EMA),
  • Evropského orgánu pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA),

Nejpozději k datu vystoupení UK z EU budou muset být tyto agentury přesídleny do jiného členského státu EU, aby byla zajištěna nepřetržitá kontinuita jejich činnosti. Umístění některé z nich do ČR by mělo řadu pozitivních dopadů, nejen ekonomického, ale i politického charakteru. Jedná se ve svém oboru o prestižní instituce, na jejichž činnost je navázána řada ekonomických subjektů odborného, administrativního i logistického charakteru.

Česká republika se v té souvislosti rozhodla usilovat o získání EBA, pro jejíž sídlo splňuje nejvhodněji všechny potřebné podmínky. Základní aspekty kandidatury České republiky byly schváleny vládou dne 24. července 2017. Samotná kandidatura včetně všech náležitostí byla doručena unijním orgánům dne 28. července 2017.

Harmonogram přemisťování sídel unijních agentur z Velké Británie

5. června – Vláda rozhodla o zřízení funkce zmocněnce pro kandidaturu České republiky na nové sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví. Vytvoření funkce zmocněnce je dalším krokem ke kandidatuře. Vláda jím jmenovala Karla Dobeše, který své kvality prokázal již tím, že jako vládní zmocněnec koordinoval úspěšnou kandidaturu Prahy na sídlo agentury GSA, která zajištuje provoz navigačního systému Galileo.

22. června – Evropská rada schválila postup a kritéria pro kandidaturu jednotlivých členských států na přesídlení unijních agentur

do 31. července – členské státy musí odevzdat své nabídky na přesídlení unijních agentur

od 1. srpna – nabídky členských států budou publikovány na stránkách Evropské komise

do 30. září – Evropská komise předá posudek nabídek členských států generálnímu tajemníkovi Rady a posudek následně zveřejní.

6. října – prezentace posudku Evropské komise na jednání COREPER (čl. 50) a prezentace kandidatur jednotlivých členských států

17. října – politická diskuse mezi zástupci členských států na základě posouzení jednotlivých nabídek ze strany Evropské komise na okraji zasedání Rady pro obecné záležitosti (čl. 50) (GAC).

20. listopadu - rozhodnutí bude přijato hlasováním na okraji jednání Rady GAC (čl. 50). První se bude volit sídlo Evropské lékové agentury, následovat bude volba sídla EBA.

po 20. listopadu -  příprava legislativních návrhů Evropské komise potřebných k přesídlení unijních agentur

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie