doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.

Jiří Schwarz II.

docent ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE

Jiří Schwarz se narodil 25. dubna 1960. Věnuje se makroekonomii, působí na katedře ekonomie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2003 - 2010 byl děkanem Národohospodářské fakulty VŠE. Je předsedou Akademické rady Liberálního institutu, členem Správní rady L´Institut de Recherches Economiques et Fiscales se sídlem v Lucemburku a členem vědecké rady International Center for Economic Research v Turíně. Dále je členem Vědecké rady NF VŠE a Vědecké rady Národohospodárskej fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. V roce 2010 byl zvolen členem správní rady Montpelerinské společnosti.

Teoreticky se zabývá ekonomickou regulací (především síťových odvětví) a ekonomickou transformací. Dříve se věnoval vývoji ekonomického myšlení, privatizaci a vývoji a výkonnosti kapitálových trhů. V těchto oblastech se podílel na výzkumu a publikoval řadu statí a článků. Je autorem dvou knih a spoluautorem dvou učebnic.

Byl členem NERV od zahájení jeho činnosti v roce 2009 a od roku 2010 je jeho členem opětovně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter