Ocenění účastníci

22. 9. 2017 16:24

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Vladimír Pavlů

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Vladimíru Pavlů, nar. dne 20.05.1925, zemř. dne 13.09.1980, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo agenta zahraniční zpravodajské služby demokratického státu Karla Matějky; tato skupina zprostředkovávala přechody přes hranice do Západní Evropy, získávala kontakty a napojovala se na jiné odbojové skupiny.

Vladimír Pavlů se od druhé polovině roku 1948 do svého zatčení počátkem roku 1949 aktivně zapojil do činnosti protikomunistické skupiny okolo pana Karla Matějky, který byl agentem zahraniční zpravodajské služby demokratického státu. Pan Vladimír Pavlů se do této skupiny zapojil tím způsobem, že plnil úkoly od pana Karla Matějky, které především spočívaly v zajištění funkce informační spojky s další odbojovou skupinou označovanou jako „Dr. Hřebík a spol.“ a v zajištění vyhotovení falešných dokladů pro pana Karla Matějku.

Za výše uvedenou činnost byl pan Vladimír Pavlů rozsudkem Státního soudu v Praze ze dne 29.07.1949 uznán vinným z trestného činu účastenství na zločinech přípravy úkladů o republiku a vojenské zrady a trestného činu neoznámení trestných podniků dle zákona na ochranu republiky, přičemž byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 let a k dalším trestům. Po odvolání Státní prokuratury v Praze byl tento trest zvýšen na 13 let odnětí svobody nepodmíněně.

Dne 03.12.1959 byl Pan Vladimír Pavlů z výkonu trestu podmínečně propuštěn.

Pan Vladimír Pavlů zemřel dne 13.09.1980. Žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podala za jeho osobu manželka, paní Bohuslava Pavlů.

Etická komise také ocenila skutečnost, že se pan Vladimír Pavlů zapojil do ozbrojeného boje za obnovu svobody a demokracie již proti nacistickým okupantům, a to v rámci odbojové skupiny Prokopa Holého.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty