31. 8. 2015 17:08

Doprovodné metodiky procesu RIA

Obecné zásady definují obecný postup provádění RIA. Pro vyhodnocování jednotlivých typů dopadů nebo pro využívání analytických metod včetně příkladů jsou postupně a podle potřeby zpracovávány metodické návody, které budou doplňovány na této stránce.

V současné době jsou zpracovány metodiky mající závazný charakter:

Dále jsou zpracovány metodiky, které mají doporučující povahu:

V rámci projektu Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) byly dále zpracovány doprovodné metodiky k Obecným zásadám RIA k hodnocení dílčích dopadů:

Jako další podklady jsou zpracovány vzdělávací manuál včetně přílohy věnované vyhodnocování variant a  informativní příručka k provádění některých typu hodnocení dopadů (Alternativní formy řešení problému a Metody porovnávání dopadů) .

Ke stažení a využití při zpracování hodnocení dopadů jsou dále excelové tabulky pro zadání dat a kalkulaci administrativních nákladů:

Při vyhodnocování dopadů na podnikatelské prostředí a sociálních dopadů lze pracovat s metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí.

Hodnocení korupčních rizik:

Pro vyhodnocení existujících či potencionálních korupčních rizik lze využít Metodiku CIA.

Hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů:

Tento postup pro materiály předkládané dle Legislativních pravidel vlády, respektive Jednacího řádu vlády upravuje Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR.

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter