Dotace na protidrogovou politiku

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky vyhlašuje dotační řízení na projekty protidrogové politiky každoročně zpravidla do 31. července.

Vyhlášení dotačního řízení na aktuální a předchozí kalendářní roky spolu s hlavními dokumenty a souvisejícími články najdete pod nadpisem - označením příslušného roku v menu vpravo, na této stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Podrobné informace o dotačním řízení a elektronickou žádnost o poskytnutí neinvestiční dotace na protidrogovou politiku najdete na speciálních stránkách dotace-drogy.vlada.cz. Na těchto stránkách naleznete aktuální znění všech relevantních dokumentů a formulářů pro jednotlivé dotační roky.