Dotace na protidrogovou politiku

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky vyhlašuje dotační řízení na projekty protidrogové politiky každoročně do 31. července.

Vyhlášení dotačního řízení na aktuální a předchozí kalendářní roky spolu s hlavními dokumenty a souvisejícími články najdete pod nadpisem - označením příslušného roku v menu vpravo, na této stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Podrobné informace o dotačním řízení a elektronickou žádnost o poskytnutí neinvestiční dotace na protidrogovou politiku najdete na speciálních stránkách dotace-drogy.vlada.cz. Na těchto stránkách naleznete aktuální znění všech relevantních dokumentů a formulářů pro jednotlivé dotační roky.

Podle zákona č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vláda, ministerstva a územní samosprávné celky provádějí opatření k ochraně zdraví populace před škodlivými účinky návykových látek a návykového chování, při provádění protidrogové politiky postupují ve vzájemné součinnosti.