Dotace na protidrogovou politiku

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty protidrogové politiky každoročně v červnu.

Vyhlášení dotačního řízení na aktuální a předchozí kalendářní rok, spolu s hlavními dokumenty, najdete pod nadpisem - označením příslušného roku v menu vpravo, na této stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Podrobné informace o dotačním řízení a elektronickou žádnost o poskytnutí neinvestiční dotace na protidrogovou politiku najdete na speciálních stránkách dotace-drogy.vlada.cz. Na těchto stránkách jsou i formuláře pro vyúčtování přijatých dotací.

Podle zákona č. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, se na organizaci a provádění protidrogové politiky podílejí státní orgány a územní samosprávné celky. Plné znění zákona č. 379/2005 Sb. je přístupné na Portálu veřejné správy.