Koordinace a spolupráce

8. 12. 2017 16:20

Souhrnná zpráva o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s dotčenými resorty a institucemi připravil souhrnnou zprávu mapující zákonné kompetence, vývoj legislativní činnosti a intenzitu kontrol zaměřených na snížení výskytu nelegálního alkoholu v ČR v období po tzv. metanolové kauzy v roce 2012.

V rámci hodnocení bylo konstatováno, že přijaté legislativní opatření po tzv. metanolové kauze jsou účinné a efektivní. Nová legislativa přinesla modernizaci celého systému povinného značení lihu v zájmu omezení černého trhu s lihovinami a s ním souvisejících daňových úniků, umožnila kontrolním orgánům efektivněji kontrolovat trh s lihem a lihovinami a omezit prodej nezdaněného a nekvalitního alkoholu.

Vybrané závěry obsažené v souhrnné zprávě:

  • z Plánu nulové tolerance s celkem 13 úkoly se podařilo ke konci r. 2016 splnit 10 (77 %) všech aktivit, průběžně se plní 3 aktivity (23 %), žádná z aktivit nebyla hodnocena jako nesplněná,
  • v období metanolové kauzy byl počet realizovaných kontrol kontrolních orgánů nejvyšší. Od r. 2013 se jejich počet u většiny kontrolních orgánů snižuje, na druhou stranu lze ve sledovaném období zároveň pozorovat spíše snižování podílu nálezů porušení právních předpisů v rámci kontrolních akcí jednotlivých kontrolních orgánů,
  • od r. 2012 byl zaznamenán pokles trestných činů v souvislosti s lihovinami (§ 156 a § 157 Trestního zákona), a to z celkem 22 (v r. 2012) na 7 (v r. 2016)
  • došlo k výraznému snížení objemu zjištěných daňových úniků

Zpráva obsahuje i popis rizik a výzvy do budoucna. Souhrnnou zprávu projednala vláda dne 29.11.2017, její celé znění naleznete v příloze k článku.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie