Výroční zprávy a odborné publikace

29. 11. 2013 10:30

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích

Krajští protidrogoví koordinátoři vypracovávají každoročně výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích.

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích jsou zpracovávány sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři od roku 2004 (zprávy jsou dostupné na internetových stránkách krajů). Souhrnné zprávy nabízejí popis aktuální situace a nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter