Pro média

27. 5. 2014 12:25

Evropská zpráva o drogách 2014

Agentura EU pro drogy dnes zveřejnila výroční zprávu o trendech v oblasti užívání drog. Ze zprávy vyplývá, že nejoblíbenější drogou v Evropské unii je stále marihuana. Obavy také vzbuzuje rostoucí počet uživatelů metamfetaminu.

Metamfetamin: rostoucí obavy

Užívání metamfetaminu v Evropě bylo donedávna spojováno téměř výhradně s Českou republikou a Slovenskem. V posledních letech se však objevují nová ohniska i v jiných zemích a mezi různými populacemi. Zejména se zvýšila poptávka po pervitinu mezi rekreačními uživateli drog v Bavorsku a v Sasku, a s tím je spojen nárůst trestné činnosti v souvislosti s výrobou a přeshraniční distribucí této drogy z ČR do Německa. Z dostupných odhadů vyplývá, že ročně se v ČR vyrobí téměř 6 tun pervitinu, přičemž české represivní složky s maximálním nasazením zachytí z tohoto množství desítky kilogramů (69 kg v r. 2013).

Jde o závažný a nebezpečný trend, který musíme řešit od základů. Jednak tvrdě trestat výrobce pervitinu, jednak omezit v Polsku volný prodej léků, z nichž se pervitin vyrábí a které jsou masivně pašovány do ČR. Za nejdůležitější však považuji práci s nejohroženější skupinou, tedy s mladými lidmi, kteří experimentují s drogami. Tyto tři hlavní oblasti musíme řešit současně. Nejen důrazně vymáhat platné zákony, ale řešit i příčiny problému, které spočívají ve volném prodeji léků v Polsku a neznalosti mladých lidí, kterým tato nebezpečná droga může zničit život,“ dodává národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Nejoblíbenější nelegální drogou je stále marihuana

V Evropě se každý rok spotřebuje přibližně 2 050 tun konopných drog a počet odhalených pěstíren konopí neustále roste. V roce 2012 bylo v Evropě zachyceno přibližně 7 milionů rostlin konopí, což je téměř 3krát více než před 5 lety. Nárůst je patrný také v České republice, kde se ročně vypěstuje a zkonzumuje odhadem 20 tun konopných drog. V r. 2013 odhalila Policie ČR a Celní správa ČR celkem 276 pěstíren konopí a celkové zachycené množství konopných drog bylo 735 kg.

Výsledky posledních výzkumů z roku 2012 potvrzují, že mezi mladými v České republice postupně klesá obliba konopných drog. Tento trend se týká všech věkových skupin, včetně těch nejmladších. Zatímco v r. 2008 zkušenost s konopím uváděli nejčastěji respondenti v nejmladší věkové skupině 15–19 let, v r. 2012 to byli nejčastěji starší respondenti v kategorii 20−24 let.

Užívání marihuany mezi mladistvými v ČR je stále na velmi vysoké úrovni, ale podařilo se nám tento negativní trend zvrátit a snížit míru užívání konopných drog v nejrizikovější populaci mladistvých,“ doplňuje k údajům Jindřich Vobořil.

Informace poskytuje

Jindřich Vobořil, tel. 725 805 865, e-mail: voboril.jindrich@vlada.cz
Viktor Mravčík, tel. 724 192 017, e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz
Více informací na http://www.drogy-info.cz/index.php/info/press_centrum  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Evorpská výroční zpráva o trendech v oblasti užívání drog

Na stránkách EMCDDA nebo na stránkách drogy-info.cz

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Je součástí Úřadu vlády České republiky a partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a EU s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost.

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie