Poradní orgány Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Certifikační výbor

Certifikační výbor je stálým orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek. Byl zřízen usnesením RVKPP usnesením dne 15. července 2005.

Členové

Předsedkyně výboru

Ing. Lucia Kiššová - sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Úřad vlády České republiky)

Členové 
 • Ministerstvo vnitra - Mgr. Renata Rybáková
 • Ministerstvo zdravotnictví - Mgr. Jarmila Vedralová
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Mgr. Vladimír Sklenář
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Mgr. Eva Heisslerová
 • Sekretariát RVKPP - Tomáš Klíma, DiS.
 • A.N.O. Asociace nestátních organizací - Mgr. Ondřej Počarovský
 • Č.L.S. JEP - MUDr. Jiří Dolák
 • zástupce krajů - Mgr. Marek Nerud

 Jednání v roce 2018

Harmonogram jednání:

 • 10. ledna
 • 14. března
 • 13. června
 • 12. září
 • 14. listopadu

 

Kontakt

Tomáš Klíma, DiS.
Úřad vlády České republiky
odbor protidrogové politiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 224 003 851
e-mail: klima.tomas@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy