Výroční zprávy a další publikace

21. 4. 2021 11:00

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019

ISBN 978-80-7440-265-4

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019 přináší popis aktuální situace a identifikovaných nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

ISBN 978-80-7440-265-4

Zpracovali: Mgr. Tereza Černíková, Daniel Dárek, Tomáš Klíma, DiS.

Editor: Mgr. Kateřina Horáčková

Pro bibliografické citace: ČERNÍKOVÁ, T., DÁREK, D., KLÍMA, T. 2021. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019 [Summary report on the implementation of drug policy in the regions in 2019] HORÁČKOVÁ, K. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter