Výroční zprávy a další publikace

16. 11. 2020 21:50

Výroční zpráva o drogové situaci v ČR v roce 2019

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019, zveřejněná 16.11.2020, je v pořadí osmnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice. 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 - pro bibliografické citace: MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., CIBULKA, J., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2020. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 [Annual Report on Drug Situation in the Czech Republic in 2019] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice za předchozí roky (poprvé za rok 2001) jsou zveřejněny na stránce drogy-info.cz v sekci Publikace - Výroční zprávy. Souhrny výročních zpráv jsou rovněž samostatně zveřejňovány v periodiku Zaostřeno (v češtině) resp. Focused (anglicky). Podrobné informace o situaci v jednotlivých zemích v angličtině zveřejňuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost - EMCDDA - na interaktivních stránkách s titulem Statistical Bulletin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter