Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Vláda České republiky schválila usnesením č. 434 ze dne 9. června 2014 rekonstrukci Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen Rada). Předsedou Rady je dle nového statutu předseda vlády. Radu vede Řídící výbor, jehož členy jsou zástupci státu, sociálních partnerů a neziskového sektoru.

Další členy Rady tvoří zástupci ústředních orgánů státní správy, územní samosprávy, sociálních partnerů, akademické obce a neziskového sektoru. Seznam členů naleznete zde.

Cíl

Rada ve své činnosti iniciuje, koncipuje, koordinuje, sleduje, vyhodnocuje a podporuje strategické dimenze v řízení státu. Navrhuje opatření ke sladění dlouhodobých záměrů a cílů se střednědobými a krátkodobými cíli a programy v souladu s principy udržitelného rozvoje. Sleduje a vyhodnocuje globální jevy a rozvojové příležitosti a navrhuje včasné a odpovídající reakce státu na ně. Rada rozpracovává, koordinuje a sleduje uplatnění principů udržitelného rozvoje při dosažení dynamické rovnováhy jeho složky ekonomické, sociální a environmentální.

Činnost Rady se zaměřuje především na:

V rámci Rady fungují výbory i pracovní skupiny, jejichž činnost je blíže představena zde.

Historie

Rada vlády pro udržitelný rozvoj byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003 jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Usnesením vlády č. 836 ze dne 6. srpna 2003 byl schválen první statut Rady. V roce 2006 byla Rada převedena do gesce Ministerstva životního prostředí ČR, kde působila až do roku 2014.

Dne 9. června 2014 schválila vláda změny v organizaci a zabezpečení činnosti této Rady. Došlo zejména k jejímu navrácení z Ministerstva životního prostředí na Úřad vlády ČR a k posílení postavení místopředsedů vlády. Do agendy Rady byla rovněž včleněna věcná agenda Národní ekonomické rady vlády.

Popularizace

Rada vlády usiluje ve své činnosti také o popularizaci udržitelného rozvoje, strategického řízení a dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje státu. Více informací o udržitelném rozvoji naleznete na webu www.udrzitelny-rozvoj.cz

Udržitelný rozvoj - porozumění, spolupráce, budoucnost
Udržitelný rozvoj - porozumění, spolupráce, budoucnost

Pro lepší komunikaci Strategického rámce Česká republika 2030 vznikla internetová stránka www.cr2030.cz. Na ní si zájemci mohou udělat základní představu o jednotlivých kapitolách, stáhnout celý dokument Česká republika 2030 včetně příloh a další materiály Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Oddělení pro udržitelný rozvoj koordinuje v České republice Evropský týden udržitelného rozvoje. Více se o této akci můžete dozvědět na webu tydenudrzitelnosti.cz

30. května až 5. června: Evropský týden udržitelného rozvoje 2016
30. května až 5. června: Evropský týden udržitelného rozvoje 2016

Dále nás můžete sledovat na sociální sítích Facebook a Twitter

Harmonogram Rady vlády pro udržitelný rozvoj

2017

březen

Zasedání RVUR, 21.3.

2016 

prosinec

listopad 

říjen 

červenec

červen 
květen 
duben 
březen 

2015

prosinec
listopad
říjen 
září 
červen
květen
duben
únor
leden

2014

listopad
říjen
září
  • První setkání na pracovní úrovni Rady (výbory)

 

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz 

Tajemník

Mgr. Jan Mareš
 

 

 

Připojené dokumenty

Související zprávy