MK ČR

11. 3. 2016 9:39

Výsledky výběrového dotačního řízení v programu integrace příslušníků romské menšiny v roce 2016

Najdete na webu Ministerstva kultury zde, nebo vpravo v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter