Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

2. 3. 2007 11:29

Novelizace nařízení vlády č. 98/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb., bylo změněno na základě usnesení vlády ze dne 21. února 2007 č. 122. Schválená novelizace byla dne 1. března 2007 uveřejněna ve Sbírce zákonů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty