26. 4. 2006 9:52

Základní ochrana práv příslušníků národnostních menšin

Základní ochranu práv národnostních menšin v České republice stanoví ústavní zákony: zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty