Stránka byla přesunuta do archivu

22. 4. 2006 13:23

Ostrava

Výbor není zřízen.
Problematika národnostních menšin, konkrétně spolupráci s orgány zastupujícími národnostní menšiny (mimo romskou menšinu) má ve své náplni odbor vnitřních věcí, který rovněž v rámci státního integračního programu zaměřeného na pomoc azylantům spolupracuje s krajským úřadem při zajišťování trvalého bydlení azylantů. Integraci romských komunit zabezpečuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, konkrétně pozice romského koordinátora.

www stránka

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter