Informační zdroje o NNO

15. 2. 2007 12:34

Informační systémy nestátních neziskových organizací

Informační systémy nestátních neziskových organizací umožňují přístup k Informačnímu systému nestátních neziskových organizací (IS NNO) a jeho nadstavbě Evidence nestátních neziskových organizací (ENNO).

Informační systém nestátních neziskových organizací řeší v souladu s usnesením vlády č.1357/99 problematiku evidence informací o nestátních neziskových organizacích (NNO) a jim poskytovaných dotacích.

Evidence nestátních neziskových organizací sdružuje informace o NNO působících v České republice. Za správnost a úplnost informací zveřejněných v ENNO odpovídají jednotlivé NNO. ENNO je přístupná i z Portálu veřejné správy ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter