Stránka byla přesunuta do archivu

18. 5. 2015 12:52

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu

Obecné vymezení činnosti 

Řešení koncepčních otázek územního rozvoje; zpracování dlouhodobého programu integrované mezirezortní spolupráce na zlepšení vodního režimu krajiny a dalších adaptačních opatření na změnu klimatu; přizpůsobení uživatelské infrastruktury krajiny přírodním podmínkám; obnovení její ekologické infrastruktury; zajištění účinné spolupráce uživatelů krajiny.

Plán činnosti výboru 

 • Zpracování vize krajiny – 30. 6. 2015. 
 • Zpracování podkladů ke krajinné politice – 31. 12. 2015.
 • Návrh implementace Implementace EÚoK – 31. 12. 2015.
 • SWOT analýza současného stavu krajiny.
 • Řešení koncepčních otázek územní ochrany a územního rozvoje z hlediska kvality krajiny.
 • Zpracování návrhu dlouhodobé integrované meziresortní spolupráce.
 • Prověření tematických priorit podporovaných z veřejných prostředků z hlediska krajiny.
 • Přizpůsobení uživatelské infrastruktury krajiny přírodním podmínkám.
 • Zajištění obnovy ekologické infrastruktury krajiny v kontextu jejích kulturně-historických hodnot.
 • Zabývat se implementací zelené infrastruktury.
 • Zajištění účinné spolupráce vlastníků, správců a uživatelů krajiny, včetně zpřesnění odpovědnosti a kompetencí dalších aktérů (samosprávy a státní správy).
 • Zajištění účasti veřejnosti na dalším rozhodování o krajině. 

Předsednictví

Vladimír Dolejský (MŽP)

Místopředsednictví 

Jiří Klápště (MŽP)

Tajemnictví

Jiří Bendl (ÚV)

Členky a členové výboru 

Petr Birklen (Ekotoxa), Martina Černá (MMR) Jan Dušek (Beleco), Josef Fanta (České Budějovice), Jan Gallas (MZe), Jakub Hruška (ČGS), Pavel Kindlmann, Karel Kříž (ČSOP Vlašim), Věra Kučová (NPÚ), Jana Majerová (MPSV), Miroslav Martiš (ČZU), Josef Nistler (MŽP), Martina Pásková (UHK), Jan Plesník (AOPK), Zdeněk Poštulka (NNO), Josef Rydlo (MŠMT), Alena Salašová (Mendelova univerzita), Klára Salzmann (ČKA Praha), Tomáš Sklenář (MMR), Petr Sklenička (ČZU Praha), Jiří Stonawski (LČR), Martin Stránský (CENELC), Bořivoj Šarapatka(Univerzita Palackého), Jan Šíma (MŽP), Vladimír Špidla (Úřad vlády), Karel Vrána (ČVUT), Václav Zámečník (ČSO) 

Pracovní skupiny

1) Pro krajinu, vedoucí: Ing. Klára Salzmann, Ph.D. 

2) Pro vodu, vedoucí: Mgr. Zdeněk Poštulka 

3) Pro biodiverzitu, vedoucí: RNDr. Jan Plesník, CSc. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty