Pracovní skupina k přípravě Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany na zasedání dne 8. dubna 2014 zřídil svým usnesením Pracovní skupinu k přípravě Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Důvodem je skutečnost, že platnost aktuálního Národního plánu končí tímto rokem, je proto třeba navázat na doposud realizovanou státní politiku ve prospěch osob se zdravotním postižením a připravit a vládě ČR předložit nový Národní plán na následující období.

Tuto pracovní skupinu tvoří zástupci všech zainteresovaných resortů, institucí a organizací zdravotně postižených.

Po vypracování Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 pracovní skupina svou činnost ukončila.

Členové PSNP

JUDr. Štefan Čulík
PhDr. Eva Ferrarová, PhD.
Ing. Libuše Jechová
Mgr. Vladimíra Kalnická
Ing. Miloš Kordač
Mgr. Václav Krása
Ing. Andrea Lustigová
Ing. Radmila Malá
Mgr. Iva Matějková
Ing. Petr Novák
Mgr. Petra Nováková
Mgr. Vladimír Provazník
JUDr. Pavel Ptáčník
Ing. Karel Rychtář
Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.
JUDr. Sandra Šotová
PhDr. Ludmila Vostřáková
 

Související zprávy