27. 3. 2020 9:45

Zápis ze zasedání Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování ze dne 5. března 2020