Výbor pro spolupráci se samosprávami je stálým orgánem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny pro komunikaci a spolupráci se samosprávami.

Výbor pro spolupráci se samosprávami usiluje o implementaci vládní Strategie romské integrace do roku 2020 na regionální a místní úrovni. Výbor spolupracuje při své činnosti s institucemi veřejné správy, nevládními neziskovými organizacemi a odborníky na danou oblast.

Připojené dokumenty

Související zprávy