Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

13. 9. 2013 11:54

M. Šimůnková na Radě pro rovné přiležitosti žen a mužů

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva se dne 12. září 2013 zúčastnila zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Jednání vedl v nepřítomnosti ministra práce a sociálních věcí místopředseda Rady Mgr. Jan Dobeš.

Hlavním bodem programu jednání byla problematika porodnictví. Za porodní asistentky na jednání vystoupila Marie Vnoučková, která shrnula historický vývoj tohoto povolání i současnou situaci. Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., poté informoval členy Rady o činnosti současné pracovní skupiny pro porodnictví. Z debaty a následného hlasování vyplynulo, že členové Rady považují činnost skupiny za nedostatečnou. Vyjádřili také výhrady k tomu, že k jednání pracovní skupiny nebyli přizváni zástupci příjemkyň péče, samostatně působících porodních asistentek ani zmocněnkyně vlády pro lidská práva, jež byla místopředsedkyní předchozí pracovní skupiny. M. Šimůnková také kriticky reagovala na informace o činnosti a dosavadních výsledcích současné pracovní skupiny, které dle poskytnutých informací nejsou dostatečným krokem ke změně stávající naprosto nevyhovující situace týkající se naplňování jednoho ze základních práv ženy. Členové se proto rozhodli přijmout usnesení, jímž mimo jiné vytvořili novou pracovní skupinu Rady, která by měla všechny zainteresované skupiny pojímat a jejímž výstupem by měl být podnět s návrhy na naplnění svobodné volby ženy na způsob, okolnosti a místo porodu, resp. těhotenské, porodní a poporodní péče v České republice. Rada rovněž vyzvala ministra zdravotnictví, aby se členkou stávající pracovní skupiny na Ministerstvu zdravotnictví stala i zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter