Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 10. 2013 10:07

M. Šimůnková se zúčastnila kulatého stolu o právech starších osob na důstojný život a věkové diskriminaci

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Šimůnková se dne 1.10.2013 zúčastnila kulatého stolu o právech starších osob na důstojný život a věkové diskriminaci, který pořádala místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská v Pardubicích. U kulatého stolu se sešli odborníci ze státní správy, neziskového sektoru, Kanceláře veřejného ochránce práv a diskutovali společně s poskytovateli sociálních služeb, se zástupci místní správy, sdružení seniorů a se samotnými seniory.

Cílem kulatého stolu bylo upozornit na aktuální problémy v životě našich starších spoluobčanů a nastínit možné kroky k jejich řešení.

Ze setkání vyplynulo, že problematika ochrany práv seniorů není uchopena na systémové úrovni. Chybí orgán, instituce, která by meziresortní spolupráci zaštiťovala, ale zejména, která by měla také reálnou možnost prosazovat aktivní kroky směřující ke komplexnímu zajištění naplňování práv seniorů, a to i přesto že na institucionální úrovni existuje Rada vlády pro seniory a vládou přijatý Národní akční plán pozitivního stárnutí v gesci MPSV. Diskutující senioři velmi ocenili vzdělávací aktivity pořádané místní městskou policií a jako praktický rovněž vnímali příspěvek pracovníků z oddělení prevence kriminality Ministerstva vnitra a Policie ČR týkající se trestné činnosti páchané na seniorech. V této souvislosti vzešla idea vytvořit film či jiný „vzdělávací“ materiál, který by seniorům přiblížil „lsti“ a „finty“ lapků a různých podvodníků, jejichž oběťmi se stávají právě senioři.

Monika Šimůnková odprezentovala příspěvek na téma největších lidskoprávních problémů týkajících se seniorů a příjemně ji překvapily aktivity Magistrátu města Pardubice směřující ke zvýšení možnosti seniorů participovat aktivně na veřejném životě a na řešení svých problémů, což považuje za zásadní pro zlepšení situace seniorů.

Vedoucí odboru právního Kanceláře ochránce práv Petra Zdražilová upozornila na aktuální výzkum veřejného ochránce práv zabývající se přístupem seniorů k finančním službám a na v současné době probíhající návštěvy zařízení sociálních služeb poskytující péči zejména seniorům trpícím syndromem demence. Poukázala rovněž na změnu právní úpravy způsobilosti k právním úkonům, kterou přinese nový občanský zákoník, a apelovala na využívání podpůrných institutů (podporované rozhodování, zastupování členem domácnosti) namísto omezování svéprávnosti.

Závěrem účastníci kulatého stolu ocenili živou diskusi, která při obdobných setkáních nebývá samozřejmostí, a která svědčí o skutečném zájmu seniorů o aktuální problémy, se kterými se mohou potýkat.

Odpoledne ještě M. Šimůnková navštívila na pozvání M. Horské základní školu a praktickou školu Svítání, kde je paní senátorka již dlouhá léta ředitelkou.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter