Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 7. 2012 15:51

Zasedání Mezinárodního řídícího výboru Dekády romské inkluze 2005-2015

Ve dnech 25. a 26. června se zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková zúčastnila zasedání 22. Mezinárodního řídícího výboru Dekády romské inkluze 2005-2015 v makedonském hlavním městě Skopje.

Tato mezinárodní iniciativa, založená z popudu amerického filantropa Georga Sorose a jeho Open Society Foundations, sdružuje 13 států a několik významných mezinárodních organizací. OSF je nadále jejím hlavním donorem. Na chod sekretariátu Dekády a na pořádání vzdělávacích aktivit a různých projektů však přispívají i jednotlivé členské státy.

Subjekty Dekády se ve svých aktivitách zaměřují zejména na oblast vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péče. Hlavním cílem je přitom propojit zástupce veřejné správy a neziskového sektoru a samozřejmě také sdílet a přenášet informace a mezinárodně úspěšné postupy. Jde tedy především o platformu pro dialog.

Dodatečným přínosem je pak také setkávání nečlenských zemí EU (ze západního Balkánu) s již členskými státy, které první skupině poskytují cenné zkušenosti a znalosti s politikou Evropské unie vůči problematice začleňování sociálně vyloučených Romů.

Mezinárodní řídící výbor, jehož zasedání se ve Skopje konalo, pak zhodnocuje dosavadní fungování Dekády a nastavuje směr jejího dalšího celkového vývoje. Zmocněnkyně vlády zde zastupovala Českou republiku z titulu své funkce Národního koordinátora pro Dekádu. Na zasedání byla přednesena česká Zpráva o pokroku za rok 2011, která se zaměřila na nejdůležitější pozitivní změny v začleňování Romů do české společnosti za uplynulý rok.

Na tomto zasedání také bylo předáno předsednictví Dekády Chorvatsku, které ho přijalo po ročním předsednictví Makedonie. Před touto zemí Dekádě předsedala Česká republika.

Chorvatsko během zasedání prezentovalo plány priorit svého předsednictví, kterými budou zejména témata typická pro situaci Romů na Balkáně, jako například otázka legalizace romských osad na nelegálních záborech půdy nebo zlepšení právního postavení osob, které z různých důvodů nevlastní osobní dokumenty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy