Důležité dokumenty

27. 12. 201814:25

Plán legislativních prací vlády na rok 2019

Plán legislativních prací na rok 2019 vláda schválila usnesením vlády č. 830 ze dne 12. prosince 2018.

Plán legislativních prací vlády vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády a Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2022. Plán obsahuje celkem 116 legislativních úkolů. Z toho 8 věcných záměrů, 15 návrhů zákonů, 65 návrhů novel zákonů, 13 nařízení návrhů vlády a 15 návrhů novel nařízení vlády. Vláda chce předložit mimo jiné novely zákonů o podpoře výzkumu, o odpadech, o rozpočtových pravidlech, daňových zákonech, o zálohovaném výživném či záměr na rekodifikaci stavebního práva. Spolu s plánem byl předložen Výhled implementačních prací vlády na rok 2019 a další léta.

leden 2019

únor 2019

březen 2019

duben 2019

květen 2019

červen 2019

červenec 2019

srpen 2019

září 2019

říjen 2019

listopad 2019

prosinec 2019