Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR

22. 12. 200818:25

National Co-ordination Group for Digital Broadcasting in the CR

(under the Ministry of the Interior)