Historie minulých vlád

Fotogalerie

Záznam z tiskové konference prezidenta ČR Václava Havla a předsedy vlády ČR Miloše Zemana, která se konala ve středu 26. dubna 2000 v budově Pražského hradu

Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta ČR: Dobrý den dámy a pánové, prezident republiky před jmenováním dvou nových ministrů přijal předsedu vlády pana Miloše Zemana. Prosím pana prezidenta o úvodní slovo.

Václav Havel, prezident ČR: Šlo o obvyklou pracovní schůzku. Takové schůzky míváme dost často. Já jsem byl, jak vám asi neuniklo, na takovém zdravotním pobytu v zahraničí, takže jsem samozřejmě chtěl jako s prvním mluvit s panem premiérem, abych se na některé věci zeptal a abych byl informován. Tím spíš, že dnes, za malou chvíli, zde budou jmenováni dva noví ministři. Já jsem se samo sebou ptal pana premiéra na důvod těchto dvou změn, ale nebylo to jediné téma, o kterém jsme mluvili. Dotkli jsme se i dalších témat, i když zdaleka ne všech, která jsme měli připravena nebo jsme chtěli projednat, ale čas byl neúprosný.

Pokud jde o tu výměnu ministrů, já jsem panu premiérovi dal zcela otevřeně najevo, že celá tato vlekoucí se podivná restrukturalizace vlády se mi moc nelíbila svými různými aspekty, a že jsem rád, že to dnešním dnem budeme mít za sebou.

Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta ČR: Já děkuji a prosím pana premiéra.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Já bych se vrátil k druhému tématu, o němž jsme s panem prezidentem rokovali, protože já přikládám, upřímně řečeno, personálním otázkám poněkud menší význam a informoval jsem pana prezidenta o potěšitelných statistických zprávách, které se samozřejmě nikdy neobjeví na prvních stranách našeho tisku, protože chcete-li se objevit na prvních stranách našeho tisku, pak buď musíte někoho znásilnit nebo mít ledvinovou koliku. Vybral jsem si mimochodem to druhé.

V každém případě jsem panu prezidentovi rekapituloval suchá a nudná statistická čísla, která říkají, že u nás je příznivý vývoj míry inflace, tedy míry zdražování, že se snižuje počet nezaměstnaných, v posledním měsíci asi o 13 000 osob, že maloobchodní obrat, tedy tržby za které lidé utrácejí, se v meziročním srovnání zvýšil o 10 %, že roste výkonnost nejenom českého průmyslu, ale v poslední době i českého stavebnictví, a že je potěšitelné, že i když rostou reálné mzdy v těchto odvětvích, tak ještě rychleji se zvyšuje produktivita práce, že je dobré jestliže dochází k relativnímu zlepšení naší obchodní bilance, to znamená, že vývoz roste rychleji než dovoz a tak jsem pokračoval a vypadal jsem jako statistická ročenka České republiky, koneckonců proč ne.

A to je onen základní rozdíl. Každý má své priority. Někoho, a já to dokážu lidsky pochopit, zajímají personální změny, zajímají problémy s tím spojené a je to důležitý problém, který vůbec nepopírám. Pouze bych rád zdůraznil, že to, co se týká 10 milionů občanů tohoto státu, kteří jsou ovlivňováni mírou nezaměstnanosti a tedy obavami o svá pracovní místa, kteří jsou ovlivňováni mírou inflace a tedy tím, kolik vydají navíc ze svých peněženek, kteří jsou ovlivňováni výkonností svých podniků, že to je přinejmenším stejně důležité, takže toto téma jsem v naší diskusi rozvíjel.

Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta ČR: Děkuji. Pan prezident za chviličku přijímá odstupující ministry, ale přesto na jednu nebo dvě otázky to vyjde.

Jitka Götzová, Právo: Můžete říci jaké jsou důvody odvolání ministrů a, pane prezidente, mezitím, co jste byl pryč, začal soudní proces s Liborem Novákem. Senátor ČSSD Jiří Vyvadil prohlásil, že případně podá žádost o milost pana Nováka. Má třeba šanci, budete to zvažovat? Co tomu říká pan premiér?

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Takže já odpovím na první otázku. Paní Götzová, já jsem na vaši otázku již několikrát odpovídal a není na tom nic nového ani překvapivého. Já samozřejmě chci poděkovat, a už jsem tak učinil několikrát, naposledy dnes na zasedání vlády, oběma odcházejícím ministrům za jejich práci a současně chci konstatovat, že od nových     Autom ministrů, Petra Lachnita ? v oblasti bytové výstavby očekávám, že přestane klesat počet nově zahajovaných bytů, protože tato vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že urychlí bytovou výstavbu a my jsme povinni své závazky splnit. Od Jaromíra Schlinga, nového ministra dopravy, očekávám, že rozetne onen gordický uzel, který se jmenuje transformace Českých drah a já bych chtěl citovat prvního náměstka ministra dopravy, pana Vránu, který nedávno prohlásil, že sociálně demokratická vláda za půl druhého roku své existence s transformací Českých drah nepohnula ani o milimetr. Mně to . řádkování  Obrázek přišlo líto. Jak říkal Jára da Cimrman: ?Mně, když něco přijde líto,  Alt. obrázek   tak si něco udělám. Udělám si kyj a ten vezmu do ruky.?

Václav Havel, prezident ČR: Zatím má prezident právo i tzv. abolice, tzn. zastavit trestní stíhání. To je právo, které využívám v naprosto extrémních a zvláštních případech tak 3 krát až 5 krát do roka. Myslím si, že toto není ten případ, kdy by byl sebemenší důvod zastavit trestní stíhání aktem milosti. Naopak, domnívám se, že to by byl nesmírně škodlivý politický krok. Bude-li pan Novák pravomocně odsouzen, pak se samozřejmě otevře i alternativa milosti a budu o ní uvažovat s toutéž vážností jako o kterémkoli jiném návrhu na milost, či žádosti o milost.

Kunc, Lidové noviny: Pane prezidente, když před pěti měsíci odcházel Egon Lánský z vlády, řekl jste, že vy osobně byste si představoval změnu vlády výraznější. Jste po těch dalších pěti změnách s tou současnou sestavou spokojen více?

Václav Havel, prezident ČR: Já nevím, já jsem vždy říkal, že bych byl rád, kdyby vláda byla dělným, výkonným tělesem, že bych tam rád uvítal mladou krev, nikoli proto, že bych chtěl perzekuovat lidi zralého věku, ale proto, že lidé, kteří už strávili takovou rozhodující část svého života v těch svobodných poměrech, nejsou zatíženi některými stereotypy myšlení nás starších. Vždy jsem říkal, že bych uvítal, kdyby ve vládě byly nějaké dámy. Takováto vyjádření jsem dělal a budu pravděpodobně dělat i nadále, ale nebudu hodnotit jednotlivé ministry, pakliže nějaká naprosto zvláštní situace mě k onomu nedonutí, a tím méně ministry, kteří ještě vůbec nebyli jmenováni a ještě nestačili ani den prokazovat co umějí.

Hůlková, Český rozhlas: Pane prezidente, které aspekty procesu rekonstrukce vlády se vám nelíbily, jak jste zmínil? A za druhé, mohu-li se zeptat, jestli jste hovořili o otázkách bezpečnostních služeb? Děkuji.

Václav Havel, prezident ČR: Které aspekty se mi nelíbily? Například se mi nelíbilo, když jsem viděl čelného poslance ODS v televizi, jak řekl, že naše strana bude hlasovat pro rozpočet, pakliže se vymění polovina nebo alespoň třetina vlády. Neřekl koho vyměnit, neřekl proč vyměnit a neřekl, jak to souvisí s rozpočtem. Ten rozpočet je vypracován buď dobře nebo špatně, podle toho se přece hlasuje. A tento aspekt jakéhosi vznášejícího se podezření, že jde o nějakou domluvu, že rozpočet bude za jakési výměny ministrů, ať už takové podezření bylo oprávněné či nikoli, se tu vznášelo, a to vůbec nebylo dobré. Proto jsem to byl já, který panu premiérovi navrhl, abychom určité výměny provedli až po schválení rozpočtu a ne před ním, protože by to jedině potvrdilo takováto nedobrá podezření. To je jeden aspekt. Proto jsem to byl já, který panu premiérovi navrhl, abychom určité výměny provedli až po schválení rozpočtu a ne před ním, protože by to jedině potvrdilo takováto nedobrá podezření. To je jeden aspekt.

Další aspekt je, že se mi vůbec nelíbilo, že ti páni ministři týdny a týdny četli v novinách o tom, že budou odvoláni nebo budou možná odvoláni, ti jejich možní nástupci podávali interview, co by dělali, kdyby ministry byli, ale s těmi dotyčnými mluveno nebylo a pak posléze oni sami začali vystupovat v tisku konfliktně k premiérovi a to všechno se mi zdá, že bylo zbytečné. Bylo to způsobeno zřejmě sérií indiskrécí, nevím čím to bylo způsobeno, ale rozhodně to nebyl dobrý aspekt z hlediska jakéhosi politického zdraví té atmosféry v zemi.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Já bych to doplnil jenom jedinou poznámkou. Kdyby se personální změn dělaly pod tlakem ODS, pak z vlády by jako první musel odejít pan místopředseda a ministr financí Pavel Mertlík a jako druhý ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, protože právě vůči nim vyjadřovala ODS největší námitky. Mám dojem, že bych měl doporučit svým ministrům, aby si obstarali kritiku ODS, protože to by byla největší záruka jejich setrvání ve funkci.

Václav Havel, prezident ČR: Ano, my jsme se dotkli stručně i tajných služeb, jejich struktury a zjistili jsme, že mezi námi není žádných zvláštních rozporů. Z některých včerejších novin se zdálo, jako bych měl na organizaci tajných služeb zásadně jiný názor než vláda. Není tomu tak. Naopak, já jsem dokonce paralelně s jinými se dopracoval k názoru, že by bylo velmi dobré, aby ten koordinační orgán, či tělísko, které má koordinovat práci těchto služeb bylo součástí nebo jakousi podmnožinou Bezpečnostní rady státu, neboť opravdu běží o bezpečnost státu a to se přesně včera stalo.

A pokud jde o počet těch služeb, já mám dojem, že vždycky budeme mít vojenskou a civilní rozvědku a vždycky budeme mít rozvědku a kontrarozvědku. A jak to je institucionálně uděláno, zda to jsou dvě větve jedné instituce a jsou tedy instituce jen dvě nebo zda to jsou instituce čtyři, nicméně spadající pod ministerstva nebo jiné orgány, to je věc spíše administrativní, technická. Ale to základní poslání, ta naléhavost jakési efektivnosti a ekonomičnosti práce těch rozvědek, ta potřeba jejich stability, to jsou jasné věci, v nichž jsme asi zajedno a jasné je rovněž to, co jsem říkal poté, co jsem navštívil některé ty policejní útvary, jasné je rovněž to, že těm, kteří vyšetřují vážnou ekonomickou kriminalitu a jiné nedobré věci, organizovaný zločin, prorůstání zahraničních mafií nebo i rozvědných služeb do vlastnických poměrů a tak dále a tak dále, že je dobré tyto útvary, které mají na starost toto všechno přešetřovat, zkoumat, podpořit, dát jim odvahu, posilovat jejich autoritu, apelovat na ně, aby se nebáli, padni komu padni, aby se nebáli eventuálních politických tlaků, souvislostí či známostí. Ten jakýsi tlak na destabilizaci právě těchto služeb je ohromně veliký a čím více peněz někdo má, no tak tím větším pokušením disponuje. O to důležitější je posilovat autoritu těch služeb, dodávat jim odvahy, naznačovat jim, že stát je s nimi loajální, že je potřebuje, že to je v zájmu všech občanů naší země.

Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta ČR: Děkujeme za pozornost.