8. 1. 2014 18:18

Novela Obecných zásad RIA schválena

Vláda na svém zasedání dne 8. ledna 2014 schválila materiál „Návrh změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)“.

Obsahem změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (dále jen "Obecné zásady") schválené usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 s účinností od 1. února 2014 jsou především formulační zpřesnění jednotlivých bodů Obecných zásad a zpřesnění systému výjimek, kdy nemusí být RIA zpracovávána . Mezi systémovější změny patří zejména návrh, aby u vládních návrhů zákonů bylo zpracováváno v úvodu Závěrečné zprávy RIA 1-2 stránkové shrnutí základních identifikačních údajů (včetně předpokládaného termínu nabytí účinnosti), cílů a dopadů navrhovaného zákona. Cílem tohoto opatření je poskytnout základní charakteristiku navrhovaného zákona všem zákonodárcům a odborné veřejnosti.

Vláda tímto potvrdila funkčnost nastavení systému RIA v ČR, kdy u návrhů právních předpisů připravovaných ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady podle Legislativních pravidel vlády je nezbytné provést hodnocení vlivů regulace RIA („RIA“ z angl. Regulatory Impact Assessment), zahrnující soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných vlivů navrhovaných právních předpisů. RIA se provádí u všech návrhů právních předpisů, u kterých to stanoví vláda nebo předseda Legislativní rady vlády na návrh Komise pro hodnocení dopadů regulace složené z odborníků z praxe. Prostřednictvím RIA se vláda snaží přispět k soustavnému zkvalitňování právního prostředí, zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy, lepší informovanosti občanů o podobě připravované regulace formou konzultací, lepší předvídatelnosti požadavků připravované regulace pro koncové adresáty a eliminaci tvorby nové neopodstatněné nebo nadbytečně zatěžující regulace pro občany a podniky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter