Hlavní činností oddělení v Sekci Legislativní rady vlády je koordinace, metodické řízení a podpora procesu RIA na úrovni ústředních správních úřadů v ČR.

Kontakty:

Mgr. Soňa MAČEJOVÁ, vedoucí oddělení
tel. 224 002 252
e-mail: macejova.sona@vlada.cz

Michala HAŠKOVÁ - sekretariát oddělení
tel. 224 002 476
e-mail: haskova.michala@vlada.cz

Ing. Maroš GUOTH
tel. 224 002 609
e-mail: guoth.maros@vlada.cz

Mgr. Markéta HAVELKOVÁ
tel. 224 002 182
e-mail: havelkova.marketa@vlada.cz

Ing. Lydie KOTAJNÁ, M.A.
tel. 224 002 008
e-mail: kotajna.lydie@vlada.cz

Mgr. Radana KUBOVÁ, Ph.D.
tel. 224 002 159
e-mail: kubova.radana@vlada.cz

Ing. Hana PODROUŽKOVÁ
tel: 224 002 597
e-mail: podrouzkova.hana@vlada.cz

Ing. Štěpán RŮT
tel: 224 002 578
e-mail: rut.stepan@vlada.cz

Pro komunikaci s oddělením v případě jakýchkoliv dotazů, žádostí či námětů souvisejících s procesem RIA a činností Komise pro hodnocení dopadů regulace prosím využijte e-mailovou adresu: ria@vlada.cz. Adresa slouží jak pro věcné a legislativní útvary ústředních orgánů státní správy, tak pro širokou veřejnost.