Rada vlády pro zdravotní rizika

Rada vlády pro zdravotní rizika je stálým iniciačním a poradním orgánem vlády. Jejím základním úkolem je řešit a reagovat veškeré situace související se zdravotním rizikem pro občany a území České republiky. Rada vlády pro zdravotní rizika byla zřízena usnesením vlády č. 813 ze dne 27. července 2020.

Zřízení Rady vlády pro zdravotní rizika je důsledkem přetrvávající epidemie koronavoru Sars-CoV-2, způsobujícího nemoc covid-19, nicméně Rada bude působit i pro případ dalších podobných pandemických či podobných zdravotních rizik, ohrožujících obyvatelstvo České republiky. Úkolem Rady je zejména koordinace strategického přístupu v rámci jednotlivých zdravotních hrozeb, podpora Integrovanému centrálnímu řídicímu týmu, dohled nad činností Integrovaného centrálního řídicího týmu a prosazování opatření směřujících k eliminaci zdravotních hrozeb.

Členové Rady vlády pro zdravotní rizika

Předsedou Rady je předseda vlády, místopředsedy jsou ministr vnitra a ministr zdravotnictví. Dalšími členy jsou ministr obrany, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, zástupce Asociace krajů ČR, zástupce zdravotních pojišťoven a expert v oblasti epidemiologie.

Integrovaný centrální řídicí tým

Současně byl zřízen výkonný pracovní orgán Rady, Integrovaný centrální řídicí tým (ICŘT). V čele ICŘT je hlavní hygienička. Jeho úkolem je zajistit řízení a koordinaci opatření přijatých v rámci řešení příslušného  zdravotního rizika. ICŘT bude zabezpečovat operativní řízení, monitorování a vyhodnocování stavu realizace přijímaných opatření k zamezení šíření virového onemocnění z ohniska nákazy do dalších oblastí ČR.

Připojené dokumenty