Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

11. 8. 2016 16:14

Zapojte se do veřejného připomínkování návrhu strategického dokumentu Česká republika 2030

Česká republika 2030 je koncipována jako zastřešující strategický dokument a navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky z roku 2010. Stanovuje dlouhodobé priority rozvoje do roku 2030, které pomohou zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. První návrh dokumentu je nyní otevřen k veřejnému elektronickému připomínkování.

Podrobný popis kontextu vzniku a přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030 naleznete zde. K připomínkám je určen návrh strategického dokumentu v té podobě, v jaké jej vzala na vědomí na svém 31. zasedání Rada vlády pro udržitelný rozvoj dne 18. července 2016. Do 26. srpna 2016 se můžete vyjádřit k jejím jednotlivým částem. Formulář pro vkládání připomínek naleznete na tomto odkazu

Zapojte se do veřejného připomínkování draftu strategického dokumentu Česká republika 2030
Zapojte se do veřejného připomínkování draftu strategického dokumentu Česká republika 2030

Dříve, než začnete připomínkovat, rádi bychom shrnuli základní parametry dokumentu:

  1. Stanovuje základní priority a strategické cíle rozvoje České republiky.
  2. Vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.
  3. Je příspěvkem České republiky k naplňování globální rozvojové strategie Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Organizace spojených národů a navazuje na úsilí o udržitelný rozvoj na úrovni Evropské unie.
  4. Nenahrazuje sektorové strategické dokumenty, ale s důrazem na jejich provázanost ukazuje oblasti, které jsou rozhodující z hlediska dlouhodobého rozvoje České republiky.
  5. Konkrétní kroky k naplnění strategických cílů jsou v gesci příslušných ministerstev, Úřadu vlády České republiky a samozřejmě místních a krajských samospráv.Dokument proto nenařizuje konkrétní opatření ani neformuluje jasné cesty vedoucí k naplnění jednotlivých cílů. Ty se vždy nutně skládají z podmnožiny opatření na mnoha úrovních (legislativní, finanční, strategické). 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter