Štefan Osuský

Státní ministr od 21. 7. 1940 do 31. 3. 1942

* 31. 3. 1889 Brezová pod Bradlom - 27. 9. 1973 Washington

Slovenský diplomat a politik; od r. 1905 žil v USA. R. 1915 založil a redigoval krajanské listy Slovenské slovo a Sl. týždenník. 1916 místopředseda Slovenské ligy v Americe. Přesídlil do Paříže, kde spolupracoval s Čs. nár. radou. Od r. 1917 vedl Čs. tiskovou kancelář v Ženevě. R. 1918 organizoval čs. legie v Itálii. 1918 až 19 zastupoval ČSR ve Velké Británii. 1919–20 generální tajemník čs. delegace na pařížské mírové konferenci. Od r. 1920 zástupce ČSR ve Společnosti národů. 1920–30 členem reparační komise, 1922–36 předsedal kontrolnímu výboru. Zároveň od r. 1921 vyslanec ve Francii. Po okupaci v r. 1939 odmítl vydat pařížské vyslanectví a aspiroval na vedení čs. zahraničního odboje. V r. 1939 členem Čs. národního výboru v Paříži a rok nato ministrem čs. vlády v Londýně. V r. 1942 pro rozpory s E. Benešem zbaven všech funkcí. Od jara 1945 žil v USA. Z díla: Les Magyars et Pangermanistes (Maďaři a Pangermáni, 1917), Malá dohoda (1933), Reparace (1935), Štefánik 1–2 (1938), Československo a jeho budúcnosť (1939), Úloha Československa v Európe (1955).

Zdroj: Encyklopedie Universum

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter