Rudolf Viest

Státní ministr (v Ministerstvu národní obrany)
od 12. 11. 1942 do 5. 4. 1945

* 24. 9. 1890 Revúca - únor 1945 Flossenbürg (?) (popraven)

Generál československé armády a účastník 1. a 2. odboje; za 1. sv. války příslušník srbské dobrovolnické divize a později důstojník čs. legií v Rusku. V čs. armádě zastával důležité funkce, 1925–29 vojenský atašé v Polsku, za mobilizace v září 1938 velitel VI. sboru; jediný generál slovenské národnosti. Po 15. 3. 1939 generální inspektor slovenské armády, v srpnu 1939 odešel do Francie, 1939–40 člen Národního výboru v Paříži, 1940 velitel 1. čs. divize. Po evakuaci do Velké Británie zastával významné politické funkce, 1940–41 státní tajemník v exilové vládě, 1941–1944 státní ministr, od května 1942 zástupce ministra obrany. Po vypuknutí Slovenského národního povstání jmenován velitelem 1. čs. armády na Slovensku, kam přiletěl 7. 10. 1944 ze SSSR. Po ústupu do hor zajat 3. 11. 1944 v Pohronském Bukovci, odsouzen k trestu smrti a popraven za neznámých okolností.

Zdroj: Encyklopedie Universum

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter